ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบเดินทางไปผจญภัยที่ มาชูปิกชู ประเทศเปรู

ดูรายชื่อผู้เข้ารอบและรายละเอียดได้ที่
คลิก

U ขอท้าคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่ชีวิตนี้ก็หาที่ไหนไม่ได้กับกิจกรรม
Machu Picchu Ultimate Peru ณ ประเทศเปรู

สำหรับชาว U ที่สนใจ.. สามารถร่วมสมัคร ผ่านภารกิจหลากหลายรูปแบบ
ไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน เพียงแค่มีมือถืออยู่ในมือก็ร่วมทำภารกิจกับเราได้อย่างง่ายดาย

สมัครไป
มาชูปิกชู

ระยะเวลาการทำภารกิจ เพื่อสมัครไป มาชูปิกชู เริ่มได้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง
30 เมษายน 2561

รอบ Interview 300 คน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภารกิจทั้ง Online และ Offline
จะผ่านเข้าสู่รอบ Interview จำนวน 300 คน ในวันที่
12 พฤษภาคม 2561

Final Round
40 คน

ก่อนจะเข้าสู่รอบ Final กับเราที่ Singha Park เชียงราย
ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 จำนวน 40 คน และจากรอบนี้ เราจะคัดเลือก

มาชูปิกชู
ดินแดนมหัศจรรย์ของโลก

ผู้ที่จะเดินทางไป มาชูปิกชู
ดินแดนมหัศจรรย์
ในวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2561

งานนี้ U อาจจะได้บินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ มาชูปิกชู
ดินแดนมหัศจรรย์ของโลก

เงื่อนไขการอัพโหลด

 1. รองรับไฟล์ภาพนามสกุลต่อไปนี้ jpg, jpeg, png, gif
 2. ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 2 MB
 3. รองรับไฟล์ video นามสกุล mp4
 4. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB

กติกาการร่วมสนุก

สามารถร่วมสมัครได้หลากหลายวิธีตามภารกิจที่กำหนดให้ เมื่อทำภารกิจแล้วก็อย่าลืม
ติด Hashtag #machUcan และ #ตามภารกิจที่กำหนด

โดยกิจกรรมจะมีทั้งหมด 6 โจทย์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ทุกคนสามารถทำภารกิจไหนก็ได้ และ ทำมากแค่ไหนก็ได้ หากไม่ได้รับคัดเลือกภารกิจไหน ก็สามารถสมัครผ่านภารกิจอื่นในเดือนถัดไปได้ แต่บอกไว้ก่อนว่า ในเดือนต่อๆไป ภารกิจก็จะยิ่งท้าทาย ยิ่งยากขึ้น

วิธีการสมัครและรายละเอียดของแต่ละภารกิจ

ภารกิจช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (ช่วงที่3)

ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบแต่ละภารกิจตามวันที่ดังนี้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่ www.machUcan.com

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
และกำหนดการประกาศผล

เกณฑ์การพิจารณาและรางวัล

 1. สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภารกิจ รวมจำนวน 300 ท่าน จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Interview เพื่อคัดหา 40 ผู้เข้ารอบ Final Round ที่ Singha Park เชียงราย ต่อไป
 2. 40 ผู้เข้ารอบ Final Round ที่ Singha Park เชียงราย จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่อง การเดินทาง ที่พัก และ อาหารให้
 3. รางวัลใหญ่ : ร่วมเดินทางไปผจญภัยที่ มาชูปิกชู ประเทศเปรู เป็นเวลา 12 วัน จำนวน 6 ท่าน

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และกำหนดการประกาศผล

ระยะเวลาทำภารกิจช่วงที่ 1 (My U Is , MachU Citizen และ Quechua Code)
ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

ระยะเวลาทำภารกิจช่วงที่ 2 (U2gether , MachU Citizen และ MachU want U)
ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาทำภารกิจช่วงที่ 3 (Up2U , MachU Citizen)
ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

ประกาศผู้เข้ารอบของแต่ละช่วงเวลาทำภารกิจ ดังนี้

 1. ภารกิจ My "U" Is , Machu Citizen และ Quechua Code วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ภารกิจ U2gether , MachU Citizen และ Machu want U วันที่ 7 มีนาคม 2561
 3. ภารกิจ Up2U , MachU Citizen วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 4. ประกาศผู้เข้ารอบ 40 ท่านไป Final Round ที่ Singha Park เชียงรายในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
 5. รางวัลใหญ่ ร่วมเดินทางไปผจญภัยที่ มาชูปิกชู ประเทศเปรู จำนวน 6 รางวัล ในวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลในเดือนมิถุนายน
 6. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 7. ID ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็น ID ของผู้ที่มีตัวตนจริงและพิสูจน์ได้ หากพบว่ามีการกระทำที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลแก่ผู้รับ
 8. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดกิจกรรม
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น
 12. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของกิจกรรม
 13. หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

  วันประกาศผู้ได้ไป Machu Picchu Ultimate Peru : เดือนมิถุนายน 2561

วันประกาศผู้ได้ไป Machu Picchu Ultimate Peru

เดือนมิถุนายน 2561