!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> Home

MACHUPICCHU

CONTEST

MACHUCITIZEN

RULE

See more...
See more...
See more...
See more...
See more...
See more...
กติกาการร่วมสนุก สามารถร่วมสมัครได้หลากหลายวิธีตามภารกิจที่กำหนดให้ เมื่อทำภารกิจแล้วก็อย่าลืม ติด Hashtag #machUcan และ #ตามภารกิจที่กำหนด โดยกิจกรรมจะมีทั้งหมด 6 โจทย์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ทุกคนสามารถทำภารกิจไหนก็ได้ และ ทำมากแค่ไหนก็ได้ หากไม่ได้รับคัดเลือกภารกิจไหน ก็สามารถสมัครผ่านภารกิจอื่นในเดือนถัดไปได้ แต่บอกไว้ก่อนว่า ในเดือนต่อๆไปภารกิจก็จะยิ่งท้าทาย ยิ่งยากขึ้น วิธีการสมัคร และรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ภารกิจช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (ช่วงที่ 1) ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบแต่ละภารกิจตามวันดังนี้ • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 บน microsite www.machUcan.com **การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สำหรับชาว U ที่สนใจ.. สามารถร่วมสมัคร ผ่านภารกิจหลากหลายรูปแบบ ไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน เพียงแค่มีมือถืออยู่ในมือก็ร่วมทำภารกิจกับเราได้อย่างง่ายดาย
ระยะเวลาการทำภารกิจเพื่อสมัครไป มาชูปิกชู เริ่มได้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในแต่ละภารกิจทั้ง Online และ Offline จะผ่านเข้าสู่รอบ Interview จำนวน 200 คน ก่อนจะเข้าสู่รอบ Final กับเราที่ Singha Park เชียงราย จำนวน 40 คน และ จากรอบนี้ เราจะคัดเลือก ผู้ที่จะเดินทางไป มาชูปิกชูดินแดนมหัศจรรย์ในเดือน มิถุนายน 2561
งานนี้ U อาจจะได้บินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์ครั้้งหนึ่งในชีวิตที่ มาชูปิกชู ดินแดนมหัศจรรย์ของโลก
เกณฑ์การพิจารณาและรางวัล 1. สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภารกิจ รวมจำนวน 200 ท่าน จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Interview เพื่อคัดหา 40 ผู้เข้ารอบ Final Round ที่ Singha Park เชียงราย ต่อไป 2. 40 ผู้เข้ารอบ Final Round ที่ Singha Park เชียงราย จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจรรมได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่อง การเดินทาง ที่พัก และ อาหารให้ 3. รางวัลใหญ่ : ร่วมเดินทางไปผจญภัยที่ มาชูปิกชู ประเทศเปรู เป็นเวลา 12 วัน จำนวน 6 ท่าน เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และกำหนดการประกาศผล ระยะเวลาทำภารกิจช่วงที่ 1 (My U Is, MachU Citizen และ Quechua Code) ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 1. ประกาศผู้เข้ารอบของแต่ละช่วงเวลาทำภารกิจ ดังนี้ a. ภารกิจ My”U” Is/ Machu Citizen/Quechua Code วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 2. ประกาศผู้เข้ารอบ 40 ท่านไป Final Round ที่ Singha Park เชียงรายในเดือน พฤษภาคม 3. รางวัลใหญ่ ร่วมเดินทางไปผจญภัยที่ มาชูปิกชู ประเทศเปรู จำนวน 6 รางวัล ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 4. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี 5. ID ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็น ID ของผู้ที่มีตัวตนจริงและพิสูจน์ได้ หากพบว่ามีการกระทำที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลแก่ผู้รับ 6. สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดกิจกรรม 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 9. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น 10. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของกิจกรรม 11. หากผู้โชคดีไม่สามารถรับรางวัล หรือปฎิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ วันประกาศผู้ได้ไป Machu Picchu Ultimate Peru : เดือนมิถุนายน 2561